Historia grupy Onko-Sailing

 
                                                                 
 
Akt Założycielski Grupy Żeglarskiej Onko-Sailing oraz Porozumienie z Sekcją Morską Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego LOTTO-Bydgostia                                                                                                                                   DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE ONKO-SAILING

SEKS A NOWOTWÓR. JAK UTRZYMAĆ BLISKOŚĆ?

O tym też trzeba rozmawiać .

Małgorzata Dogoda z ONKO-SAILING i Anna Małek 
Warto zobaczyć!
 
#ONKOSAILING